OBAMAfail —
You are here: Posts > การเลือกซื้อยา

การเลือกซื้อยา

การเลือกซื้อยา
หลายคนไม่เคยให้ความสำคัญกับยารักษาโรค แม้แต่ยาสามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านควรจะต้องมียังไม่รู้เลยว่าต้องมีอะไรบ้าง ดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำถึงการเลือกซื้อยาเพื่อใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยตัวเองในกรณีที่ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรง
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการซื้อยา
* สรรพคุณของยานั้นๆเช่นยาธาตุแก้อาการปวดท้อง ยาแดงใส่แผลสด ทิงเจอร์ใช้ฆ่าเชื้อโรครอบบริเวณปากแผล หรืออะลัมมิลที่ช่วยเคลือบกระเพราะ เป็นต้น
* ต้องมีการอธิบายสรรพคุณของยาตัวนั้นๆบนฉลาก และต้องเครื่องหมาย อย.กำกับอยู่ด้วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานั้นๆ
* อย่าลืมดูวันหมดอายุ หรือสังเกตดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับยา เช่นยาน้ำตกตะกอนป็นก้อน หรือยาน้ำมีการเปลี่ยนสีอย่างเห็นได้ชัด ยาเม็ดมีการแตกหัก เป็นต้น
* บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุยานั้นๆต้องมีคุณภาพ ไม่แตกร้าว หรือถ้าเป็นซองต้องไม่มีการฉีกขาด เพื่อป้องกันความชื่นเข้าไปทำลายประสิทธิภาพในการรักษาโรคให้ลดน้อยลง
* เก็บรักษาในที่ปลอดภัยและพ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ไห้เด็กนำยาไปรับประทานเล่น และจะให้ก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้
ทั้งหมดนี่เป็นหลักการเบื้องต้นในการเลือกซื้อยาสำหรับใช้ภายในบ้าน หวังว่าทุกท่านคงจะเลือกซื้อยำหรับใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันได้อย่างถูกต้องนะครับ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.