OBAMAfail —
You are here: Posts > การเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คมือสอง

การเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คมือสอง

การเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คมือสอง
ปัจจุบันโน๊ตบุ๊คมีความจำเป็นในชีวิตหระจำวันเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องาน ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ เล่นเน็ต ก็สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยเพิ่มควยามสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงแม้โน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ๆที่ออกมา จะมีราคาที่ถูกลงค่อนข้างมาก แต่สำหรับคนที่งบน้อยนั้นการเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คมือสองนั้นจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบัน
การเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คมือสองนั้นจำเป็นต้องใช้ความเชียวชาญและความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะช่วยตัดสินใจว่าเครื่องใหนที่เหมาะสมคุ้มค่ากับราคามากที่สุด แต่สำหรับท่นที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้ ในนี้ผมขอแนะนำการเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คมือสอง จะได้ไม่เสียค่าโง่จนต้องมานั่งเจ็บใจในภายหลัง
สิ่งที่ต้องคำนึงในการเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คมือสอง
* สเปคกับราคาควรจะสมเหตุสมผล เช่น ถ้าเป็น Celeron ไม่ควรเกิน 3 – 5 พันบาท Pentium อยู่ที่ประมาณ 5 – 7 พัน ส่วน Core i3 ควรจะอยู่ที่ 7 – 8 พัน ส่วน i5 และ i7 นั้นควรจะอยู่ที่ 8 พัน – 1 หมื่น และ 1 หมื่น – หมื่นสองตามลำดับ
* สภาพเครื่อง ไม่ควรซื้อจาก Internet หรือถ้าอยากได้จริงๆแนะนำให้นัดเจอเพื่อเจอของจริงดีกว่า สภาพไม่ควรเยินเกินไป
* การรับประกัน ถึงแม้จะเป็นมือสอง แต่โน๊ตบุ๊คบางยี่ห้อสามารถซื้อประกันเพิ่มได้ แนะนำให้ซื้อครับ เนื่องจากเครื่องมักจะมีปัญหาในปีที่ 2 – 3
* ลองเปิดใช้งาน บางครั้งการดูจากภายนอกอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเครื่องนั้นดีหรือไม่ ดังนั้นการเปิดทดลองใช้งานก็จะทำให้ท่านสามารถเช็คเครื่องได้ดีทีเดียว

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.